Utajované informace rozlití

Bezpečnostní incident, ke kterému dochází vždy, když se klasifikovaná data rozlévají buď do neutajeného informačního systému nebo do informačního systému s nižší úrovní klasifikace.


Classified Information Spillage

Security incident that occurs whenever classified data is spilled either onto an unclassified information system or to an information system with a lower level of classification.

Použito v metodice