Útok

Útok, který se pokouší způsobit selhání v systému tím, že poskytuje více vstupů než systém, může správně zpracovat.


Flooding

An attack that attempts to cause a failure in a system by providing more input than the system can process properly.

Použito v metodice