Útok podpisu

Typický bajtový vzor používaný ve škodlivém kódu nebo indikátor nebo sada indikátorů, který umožňuje identifikaci škodlivých síťových aktivit.


Attack Signature

A characteristic byte pattern used in malicious code or an indicator, or set of indicators, that allows the identification of malicious network activities.

Použito v metodice