Uvnitř hrozby

Subjekt s oprávněným přístupem, který může poškodit informační systém poškozením, zveřejněním, úpravou údajů a nebo odmítnutím služby.

Použito v metodice