Uvnitř hrozby

Subjekt s oprávněným přístupem, který může poškodit informační systém poškozením, zveřejněním, úpravou údajů a nebo odmítnutím služby.


Inside Threat

An entity with authorized access that has the potential to harm an information system through destruction, disclosure, modification of data, and/or denial of service.

Použito v metodice