Uzavřené úložiště

Uchovávání utajovaných informací v akreditovaném zařízení, bezpečných kontejnerech schválených správou General Services Administration, zatímco zařízení není obsazeno oprávněným personálem.


Closed Storage

Storage of classified information within an accredited facility, in General Services Administration-approved secure containers, while the facility is unoccupied by authorized personnel.

Použito v metodice