Uživatel

Individuální nebo (systémový) proces oprávněný k přístupu k informačnímu systému.


User

Individual or (system) process authorized to access an information system.

Použito v metodice