Uživatelské ID

Unikátní symbol nebo znakový řetězec používaný informačním systémem pro identifikaci konkrétního uživatele.


User ID

Unique symbol or character string used by an information system to identify a specific user.

Použito v metodice