Uživatelské jméno

Stručný název, který je nějakým způsobem smysluplný, spojený s konkrétním uživatelem počítače.


Username

The short name, usually meaningful in some way, associated with a particular computer user.

Použito v metodice