Uživatelský režim

Používá se k provádění běžných činností systému.

Použito v metodice