Uživatelský účet

Záznam uživatele, který je veden počítačem, pro kontrolu přístupu k souborům a programům.


User Account

The record of a user kept by a computer to control their access to files and programs.

Použito v metodice