Uživatelský zástupce

Osoba, která definuje provozní a funkční požadavky systému a která je zodpovědná za zajištění toho, aby provozní zájmy uživatelů byly splněny v celém procesu schvalování systémů.


User Representative

The person that defines the system’s operational and functional requirements, and who is responsible for ensuring that user operational interests are met throughout the systems authorization process.

Použito v metodice