Validace

Proces prokázání toho, že uvažovaný systém ve všech ohledech splňuje specifikaci tohoto systému.


Validation

The process of demonstrating that the system under consideration meets in all respects the specification of that system.

Použito v metodice