Varianta

Jeden ze dvou nebo více kódových symbolů, které mají stejný ekvivalent prostého textu.


Variant

One of two or more code symbols having the same plain text equivalent.

Použito v metodice