Varianta

Jeden ze dvou nebo více kódových symbolů, které mají stejný ekvivalent prostého textu.

Použito v metodice