Vazba

Proces sdružování určitého komunikačního terminálu se specifickým kryptografickým klíčem nebo sdružování dvou souvisejících prvků informací.


Binding

Process of associating a specific communications terminal with a specific cryptographic key or associating two related elements of information.

Použito v metodice