Vazba

Proces sdružování určitého komunikačního terminálu se specifickým kryptografickým klíčem nebo sdružování dvou souvisejících prvků informací.

Použito v metodice