Vazba identity

Vazba prokázané totožnosti jednotlivci (prostřednictvím biometrie) podle vydávajícího orgánu.


Identity Binding

Binding of the vetted claimed identity to the individual (through biometrics) according to the issuing authority.

Použito v metodice