Vektor hrozby

Cesta použitá protivníkem k získání přístupu k cíli.


Threat Vector

The path or route used by the adversary to gain access to the target.

Použito v metodice