Vektorový útok

Cesta nebo trasa, kterou protivník používá k získání přístupu k aktivnímu cíli.


Attack Vector

A path or route used by the adversary to gain access to the target (asset) .

Použito v metodice