Vektorový útok

Cesta nebo trasa, kterou protivník používá k získání přístupu k aktivnímu cíli.

Použito v metodice