Velitelský úřad

Osoba odpovědná za jmenování zástupců uživatelů pro oddělení, agenturu nebo organizaci a jejich klíčová oprávnění k objednávkám.


Command Authority

Individual responsible for the appointment of user representatives for a department, agency, or organization and their key ordering privileges.

Použito v metodice