Velitelský úřad

Osoba odpovědná za jmenování zástupců uživatelů pro oddělení, agenturu nebo organizaci a jejich klíčová oprávnění k objednávkám.

Použito v metodice