Velký dopad

Ztráta důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti, u kterých by se mohlo očekávat závažné nebo katastrofické dopady na organizační operace, organizační prostředky, jednotlivce, jiné organizace nebo národní bezpečnostní zájmy Spojených států.

Použito v metodice