Veřejné semeno

Výchozí hodnota pro generátor pseudonáhodných čísel. Hodnota generovaná generátorem náhodných čísel může být zveřejněna. Veřejné semeno je často nazýváno "solí".


Public Seed

A starting value for a pseudorandom number generator. The value produced by the random number generator may be made public. The public seed is often called a “salt.”

Použito v metodice