Veřejný klíč

Asymetrický klíč

Šifrovací technika, ve které jsou pro šifrování a dešifrování zprávy použity různé kryptografické klíče.

Použito v metodice