Veřejný software domény

Software, který není chráněn zákony o autorských právech jakéhokoli národa, který může být svobodně používán bez svolení tvůrce nebo placením, a který nenese žádné záruky nebo závazky vůči tvůrci.


Public Domain Software

Software not protected by copyright laws of any nation that may be freely used without permission of, or payment to, the creator, and that carries no warranties from, or liabilities to the creator.

Použito v metodice