Verifikátor

Účetní jednotka, která ověřuje totožnost navrhovatele tím, že ověřuje držení a kontrolu nad tokem pomocí ověřovacího protokolu. Chcete-li to provést, může ověřovatel také potřebovat ověřit pověření, která propojují token a identitu, a zkontrolovat jejich stav.


Verifier

An entity that verifies the Claimant’s identity by verifying the Claimant’s possession and control of a token using an authentication protocol. To do this, the Verifier may also need to validate credentials that link the token and identity and check their status.

Použito v metodice