Verifikátor útoku na zosobnění

Scénář, v němž útočník vydává ověřovatele v autentizačním protokolu, obvykle zachycuje informace, které lze použít pro maskování jako žalobce skutečnému ověřovateli.


Verifier Impersonation Attack

A scenario where the Attacker impersonates the Verifier in an authentication protocol, usually to capture information that can be used to masquerade as a Claimant to the real Verifier.

Použito v metodice