Vertikální hloubka obrany

Kontroly jsou umístěny v různých vrstvách systémů - hardwaru, operačního systému, aplikací, databází nebo uživatelských úrovní.


Vertical defense-in depth

Controls are placed at different system layers – hardware, operating system, application, database or user levels.

Použito v metodice