Vestavěná kryptografie

Kryptografie navržená do zařízení nebo systému, jejichž základní funkce není kryptografická.


Embedded Cryptography

Cryptography engineered into an equipment or system whose basic function is not cryptographic.

Použito v metodice