Vestavěná kryptografie

Kryptografie navržená do zařízení nebo systému, jejichž základní funkce není kryptografická.

Použito v metodice