Víceúrovňová zařízení

Zařízení, které jsou důvěryhodné pro správnou údržbu a oddělování dat různých bezpečnostních domén.


Multilevel Device

Equipment trusted to properly maintain and separate data of different security domains.

Použito v metodice