Víceúrovňový režim

Provozní režim, v němž jsou splněna všechna následující tvrzení týkající se uživatelů, kteří mají přímý nebo nepřímý přístup k systému, jeho periferiím, vzdáleným terminálům nebo vzdáleným počítačům:

1) Někteří uživatelé nemají platné bezpečnostní oprávnění pro všechny informace zpracované v informačním systému.

2) Všichni uživatelé mají správné bezpečnostní oprávnění a odpovídající formální přístup k těm informacím, ke kterým mají přístup.

  3) Všichni uživatelé mají platnou potřebu vědět pouze pro informace, ke kterým mají přístup.

Použito v metodice