Virtualizace

Proces přidávání "hostové aplikace" a dat na "virtuální server", který rozpozná, že aplikace hosta se nakonec oddělí od tohoto fyzického serveru.


Virtualization

The process of adding a "guest application" and data onto a "virtual server," recognizing that the guest application will ultimately part company from this physical server.

Použito v metodice