Vlastník informací

Úředník se statutárním nebo provozním orgánem pro specifické informace a odpovědnost za stanovení kontrol pro jeho vytváření, klasifikaci, shromažďování, zpracování, šíření a likvidaci.

Použito v metodice