Vlastník informací

Úředník se statutárním nebo provozním orgánem pro specifické informace a odpovědnost za stanovení kontrol pro jeho vytváření, klasifikaci, shromažďování, zpracování, šíření a likvidaci.


Information Owner

Official with statutory or operational authority for specified information and responsibility for establishing the controls for its generation, classification, collection, processing, dissemination, and disposal.

Použito v metodice