Vlastník systému

Osoba nebo organizace odpovědná za vývoj, obstarávání, integraci, úpravu, provoz a údržbu a nebo konečné uložení informačního systému.


System Owner

Person or organization having responsibility for the development, procurement, integration, modification, operation and maintenance, and/or final disposition of an information system.

Použito v metodice