Vlastník systému

Osoba nebo organizace odpovědná za vývoj, obstarávání, integraci, úpravu, provoz a údržbu a nebo konečné uložení informačního systému.

Použito v metodice