VM

Virtuální stroj

Software, který umožňuje jednomu hostitelskému počítači spouštět jeden nebo více hostitelských operačních systémů.


VM

Virtual Machine

Software that allows a single host to run one or more guest operating systems.

Použito v metodice