VoIP

Hlasový internetový protokol

Také nazývaná IP telefonie, internetová telefonie a širokopásmový telefon, technologie, která umožňuje hlasovou konverzaci přes internet nebo přes jakoukoli vyhrazenou síť internetového protokolu (IP) namísto přes vyhrazené hlasové přenosové linky.


VoIP

Voice-over Internet Protocol

Also called IP Telephony, Internet Telephony and Broadband Phone, a technology that makes it possible to have a voice conversation over the Internet or over any dedicated Internet Protocol (IP) network instead of over dedicated voice transmission lines.

Použito v metodice