Volatile Data

Údaje, které se často mění a mohou být ztraceny po vypnutí napájení systému.


Volatile Data

Data that changes frequently and can be lost when the system's power is shut down.

Použito v metodice