Volitelné úpravy

Změna schválená NSA není vyžadována pro univerzální implementaci koncových položek COMSEC u všech držitelů. Tato třída modifikace vyžaduje veškerou technickou / doktrinální kontrolu povinné modifikace, ale obvykle nesouvisí s bezpečností, bezpečností, TEMPEST nebo spolehlivostí.


Optional Modification

NSA-approved modification not required for universal implementation by all holders of a COMSEC end-item. This class of modification requires all of the engineering/doctrinal control of mandatory modification but is usually not related to security, safety, TEMPEST, or reliability.

Použito v metodice