Výcvik

Školení se snaží dosáhnout relevantních a potřebných (informací) bezpečnostních dovedností a kompetencí.


Training

Training strives to produce relevant and needed (information) security skills and competencies.

Použito v metodice