Vyhrazený režim

Režim zpracování, ve kterém je systém provozován pro jediný účel, a pouze pro uživatele s dostatečnou bezpečnostní kontrolou pro přístup ke všem informacím v systému.

Použito v metodice