Vyhrazený režim

Režim zpracování, ve kterém je systém provozován pro jediný účel, a pouze pro uživatele s dostatečnou bezpečnostní kontrolou pro přístup ke všem informacím v systému.


Dedicated Mode

A processing mode in which the system is operated for a single purpose, and for only those users with sufficient security clearance to access all the information on the system.

Použito v metodice