Výkonná agentura

Výkonná agentura pro výzkum je financujícím orgánem pro výzkum a inovace. Řídí granty EU na výzkum.


Executive Agency

The Research Executive Agency is a funding body for research and innovation. It manages EU research grants.

Použito v metodice