Výkonné riziko funkce

Výkonný riziko

Jednotlivec nebo skupina v rámci organizace, která pomáhá zajistit, aby úvahy týkající se bezpečnostních rizik pro jednotlivé informační systémy, včetně rozhodnutí o autorizaci pro tyto systémy, byly z pohledu celé organizace vnímány s ohledem na celkové strategické cíle a cíle organizace při plnění jejích úkolů a obchodních funkcí a řízení rizik z jednotlivých informačních systémů je v celé organizaci konzistentní, odráží toleranci organizačního rizika a je zvažováno společně s dalšími organizačními riziky ovlivňujícími úspěšnost mise / podniku.

Použito v metodice