Vylepšení zabezpečení

Prohlášení o bezpečnostní způsobilosti k vybudování dodatečné, ale související funkce pro bezpečnostní kontrolu a nebo zvýšení síly kontroly.


Security Control Enhancements

Statements of security capability to: (i) build in additional, but related, functionality to a security control; and/or (ii) increase the strength of the control.

Použito v metodice