Vymazání

Odebrání dat z informačního systému, jeho paměťových zařízení a dalších periferních zařízení s kapacitou paměti takovým způsobem, že data nemusí být rekonstruována pomocí společných funkcí systému (tj. Pomocí klávesnice); údaje však mohou být rekonstruovány pomocí laboratorních metod.


Clearing

Removal of data from an information system, its storage devices, and other peripheral devices with storage capacity, in such a way that the data may not be reconstructed using common system capabilities (i.e., through the keyboard); however, the data may be reconstructed using laboratory methods.

Použito v metodice