Vyměnitelné médium

Přenosná elektronická paměťová média, jako jsou magnetické, optické a polovodičové zařízení, které lze vložit do počítačového zařízení a vyjmout z něj a které se používají k ukládání textových, obrazových, zvukových a obrazových informací. Tato zařízení nemají nezávislé možnosti zpracování. Příklady zahrnují pevné disky, diskety, jednotky zip, kompaktní disky (CD), disky s mechaniky, disky s perem a podobné úložné zařízení USB.


Removable Media

Portable electronic storage media such as magnetic, optical, and solid-state devices, which can be inserted into and removed from a computing device, and that is used to store text, video, audio, and image information. Such devices have no independent processing capabilities. Examples include hard disks, floppy disks, zip drives, compact disks (CDs), thumb drives, pen drives, and similar USB storage devices.

Použito v metodice