Vyplnit zařízení

Položka COMSEC slouží k přenosu nebo uložení klíče v elektronické podobě nebo k vložení klíče do kryptografického zařízení.


Fill Device

COMSEC item used to transfer or store key in electronic form or to insert key into cryptographic equipment.

Použito v metodice