Výrobek informačních technologií umožňující IA

Produkt nebo technologie, jejichž primární role není zabezpečení, ale které poskytují bezpečnostní služby jako související rys zamýšlených provozních schopností. Příklady zahrnují takové produkty, jako jsou webové prohlížeče podporující zabezpečení, routery pro sledování, důvěryhodné operační systémy a zabezpečovací systémy umožňující odesílání zpráv.


IA-Enabled Information Technology Product

Product or technology whose primary role is not security, but which provides security services as an associated feature of its intended operating capabilities. Examples include such products as security- enabled Web browsers, screening routers, trusted operating systems, and security-enabled messaging systems.

Použito v metodice