Výrobní model

Zařízení INFOSEC ve své konečné mechanické a elektrické formě.

Použito v metodice