Výrobní model

Zařízení INFOSEC ve své konečné mechanické a elektrické formě.


Production Model

INFOSEC equipment in its final mechanical and electrical form.

Použito v metodice