Výsledné opatření

Představuje důsledky předchozích opatření, často uváděné jako indikátor zpoždění.

Použito v metodice