Vyšší certifikační autorita

V hierarchickém PKI certifikační autorita, která certifikovala podpisový klíč certifikátu jiné certifikační autority a která omezuje činnosti této certifikační autority.


Superior Certification Authority

In a hierarchical PKI, a Certification Authority who has certified the certificate signature key of another CA, and who constrains the activities of that CA.

Použito v metodice