Vytvrzování

Konfigurace operačních systémů a aplikací hostitele ke snížení bezpečnostních nedostatků hostitele.


Hardening

Configuring a host’s operating systems and applications to reduce the host’s security weaknesses.

Použito v metodice