Využitý kanál

Kanál, který umožňuje porušení bezpečnostní politiky řídící informační systém a je použitelný nebo detekovatelný subjekty, které jsou externí k důvěryhodné počítačové základně.


Exploitable Channel

Channel that allows the violation of the security policy governing an information system and is usable or detectable by subjects external to the trusted computing base.

Použito v metodice