Vzájemné ověřování

Vyskytuje se, když se strany na obou koncích komunikační činnosti navzájem ověřují.

Použito v metodice