Vzájemné ověřování

Vyskytuje se, když se strany na obou koncích komunikační činnosti navzájem ověřují.


Mutual Authentication

Occurs when parties at both ends of a communication activity authenticate each other.

Použito v metodice